Privacy Policy ZPEAK.com

ZPEAK.com hecht waarde aan de bescherming van uw privacy. Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet verkopen aan derden, tenzij wij daartoe worden gedwongen via een gerechtelijk bevel. Lees deze privacyverklaring zorgvuldig om te begrijpen hoe wij gegevens van u verkrijgen en hoe wij daarmee omgaan.

Persoonsgegevens

ZPEAK.com verzamelt niet meer persoonsgegevens van u dan nodig is voor een goede dienstverlening. De verzamelde persoonsgegevens worden, binnen de grenzen van de wettelijke voorschriften, gebruikt in het kader van onze bedrijfsvoering en worden niet langer bewaard dan de bedrijfsvoering vereist of dan wettelijk verplicht is. Wij spannen ons in om passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik.

Verwerking van gegevens die u ons verstrekt

U verstrekt persoonsgegevens aan ons voor een bestelling, via het contactformulier of door het sturen van een e-mail. Wij zullen deze gegevens in de eerste plaats gebruiken voor het doel waarvoor u ze aan ons heeft gegeven. Verder kunnen wij deze gebruiken voor markt- en klanttevredenheidsonderzoeken. In de volgende gevallen zullen wij uw gegevens aan derden verstrekken: • ten behoeve van het uitbesteden van onze dienstverlening • ter incasso van openstaande vorderingen • ten behoeve van het onderzoek naar uw kredietwaardigheid en betalingsgedrag • indien wij anders in overtreding zouden zijn van onze wettelijke verplichtingen

Cookies

Wij maken gebruik van cookies om onze dienstverlening en uw gebruiksgemak te verbeteren. Op deze wijze kunnen wij onze webshop meer persoonlijk op u afstemmen.

Wijzigingen

U heeft recht op inzage, verbetering of verwijdering van uw gegevens. Hiervoor kunt u schriftelijk contact opnemen met ZPEAK.com, Raadhuisstraat 22, 1016 DE Amsterdam. ZPEAK.com behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement.

Bestellen Sie Jetzt
Ich bin ein
Please select one package
Vergleichen Sie hier, welches Abonnement am besten zu Ihrem Unternehmen passt
Wie viele Geräte?
Geräte
Nummermitnahme oder neu

• Später wählen Sie die Vorwahl, die Sie wünschen.

Geräte eintauschen?
Geräte

• Je Gerät erhalten Sie € 10,- zurück

Sie telefonieren zum festen niedrigen Betrag von
10.00 p/m